Głównym profilem działalności firmy Datum Software jest tworzenie oprogramowania na zamówienie. Programy dedykowane dają możliwość realizacji nawet najbardziej specyficznych wymagań klientów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

W naszej ofercie znajdują się również programy gotowe tj. Lombard, Dom Studencki, Schronisko, CRM Konferencje i inne.


Lombard to program przeznaczony dla lombardów oraz innych firm zajmujących się udzielaniem pożyczek. W szczególności program pozwala na:

 • Rejestrowanie i prowadzenie pożyczek zastawowych i doręczeniowych, łącznie z wyliczaniem bieżących stanów zadłużenia, prolongatą pożyczek, automatycznym generowaniem umów, pism, dowodów wpłat i innych wydruków związanych ze specyfiką działalności.
 • Prowadzenie ewidencji spłat pożyczek, łącznie z możliwością generowania zestawień za żądany okres.
 • Prowadzenie wykazu rozliczenia kasy - czyli bilansu udzielonych pożyczek, spłat pożyczek, uzupełnień koszta, oraz kosztów związanych z działalnością lombardu.
 • Tworzenie różnego rodzaju statystyk i zestawień tj. Stany pożyczek, Umowy przeterminowane, Zastawy, Dynamika rynku i wiele innych.
 • Modyfikację lub tworzenie własnych szablonów umów i innych generowanych w programie wydruków.

wersja demo


Dom Studencki jest to program dedykowany dla akademików i innych hoteli studenckich. Program jest narzędziem wykorzystywanym podczas całorocznej pracy związanej z administracją domów studenckich, wspomagając użytkownika podczas kwaterowania, comiesięcznego przyjmowania wpłat na wykwaterowaniu kończąc. W aplikacji można wyróżnić następujące moduły:

 • Kwaterowanie - moduł prezentujący dane związane z kwaterowaniem studentów; zestawienia wolnych pokoi, rezerwacje miejsc, listy skierowań, itp.
 • Mieszkańcy - moduł zawiera aktualny rejestr mieszkańców, oraz rejestry mieszkańców z zaległościami lub nadpłatami.
 • Kartoteka mieszkańca - moduł grupuje wszystkie dane wybranego studenta (dane podstawowe, kwity księgowe i magazynowe, stawki miesięczne, wpłaty, uwagi).
 • Księgowość - moduł zawiera rejestry kwitów księgowych oraz szereg zestawień finansowych związanych z opłatami za akademik.
 • Stan akademika - moduł podsumowuje aktualny stan akademika (ilość wolnych miejsc, aktualny stan pokoi i ich wyposażenia, itp.)
 • Konfiguracja - moduł grupuje wszystkie dane konfiguracyjne programu tj. dane akademików, pokoi, wyposażenia pokoi, definicje kwitów księgowych i magazynowych, oraz uprawnienia użytkowników.

Program wzbogacony jest o mechanizm kontroli dostępu do poszczególnych funkcjonalności poprzez możliwość logowania się do programu. Przystosowany jest również do pracy wielostanowiskowej z możliwością wykorzystania motoru baz danych Jet 4.0 lub MS SQL Serwer.

wersja demo

 
Schronisko program przeznaczony dla schronisk dla zwierząt. Funkcjonalność programu można podzielić na następujące elementy:
 • Ewidencjonowanie zwierząt przyjętych i wydanych oraz przechowywanie aktualnego stanu schroniska, z możliwością łatwego wyszukiwania i filtrowania danych według zadanych kryteriów.
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń zwierząt zaginionych i znalezionych z możliwością automatycznej analizy danych pod kątem zbieżności danych wprowadzanych w rejestrach zwierząt i zgłoszeń.
 • Tworzenie różnego rodzaju zestawień dających obraz działalności schroniska za dowolny okres statystyczny.
 • Prowadzenie kart zwierząt grupujących dane bieżące i historyczne dla zwierząt przebywających w schronisku.
 • Tworzenie rejestru osób i przeglądanie danych o zwierzętach w kontekście osób przyprowadzających, odbierających zwierzę lub zgłaszających zaginięcie lub znalezienie zwierzęcia.
 • Tworzenie czarnej listy osób. Szeroką konfigurację pozwalającą na dopasowanie aplikacji do wymagań konkretnego schroniska.
 • Tworzenie szeregu wydruków. Wszystkie wydruki w programie oparte są na szablonach, co pozwala na ich ewentualną łatwą i szybką modyfikację. Program wzbogacony jest o mechanizm kontroli dostępu do poszczególnych funkcjonalności poprzez możliwość logowania się do programu, zabezpieczając przed nieautoryzowanym dostępem do danych.

wersja demo


Datum Software

31-465 Kraków, ul. Dzielskiego 14/8

http://www.datum.com.pl